Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Yên
PhanThiANa
Mẹ Phan Thị A Na
Phanthibai
Mẹ Phan Thị Bài
Phanthichau
Mẹ Phan Thị Châu
Phanthiduoc
Mẹ Phan Thị Dước
No-person-img
Mẹ Phan Thị Diệm
Phanthikim
Mẹ Phan Thị Kim
Phanthimo
Mẹ Phan Thị Mọ
Nguyenthigao MẸ NGUYỄN THỊ GẠO
Năm sinh: 1925.
Nguyên quán: Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, mặc dù trong điều kiện bị địch kìm kẹp, khủng bố hết sức gắt gao, đời sống vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, Mẹ Nguyễn Thị Gạo vẫn một lòng trung kiên với cách mạng, tích cực đóng góp công sức, tiền của phục vụ kháng chiến.  Mẹ có ba người con tham gia kháng chiến và đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Võ Văn Xích                (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Trần Văn Nuôi             (con)
3. Trần Văn Nghiêm         (con).
Với đóng góp to lớn ấy, Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)