Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Đến
Hothidong
Mẹ Hồ Thị Đồng
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Chơi
Hothichua
Mẹ Hồ Thị Chua
Hothikieu
Mẹ Hồ Thị Kiệu
Hothinghien
Mẹ Hồ Thị Nghiên
Hothisanh
Mẹ Hồ Thị Sảnh
Hothisu
Mẹ Hồ Thị Sử
Nguyenthigai MẸ NGUYỄN THỊ GÁI
Năm sinh: 1927.
Nguyên quán: xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Năm 1945, mẹ Nguyễn Thị Gái tham gia hoạt động cách mạng. Gia đình Mẹ là một cơ sở tin cậy của cách mạng. Vừa nuôi con Mẹ vừa tham gia công tác. Căn hầm trong nhà của Mẹ đã tiếp nhận, nuôi giấu nhiều cán bộ, du kích. Trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ được tín nhiệm bầu vào Ban Cán sự Hội Phụ nữ giải phóng , rồi làm Trưởng ban đấu tranh chính trị. Năm 1961, chồng Mẹ công tác trong ngành Giao bưu hy sinh. Mất mát đau thương không làm Mẹ nản lòng. Mẹ lại động viên các con tiếp bước lên đường trả thù cho cha. Năm 1972, hai con của mẹ lại hy sinh:
1. Nguyễn Văn Thưởng      (chồng) - Liệt sĩ Bưu điện
2.Nguyễn Văn Trai             (con)
3.Nguyễn Văn Tráng           (con).
Với đóng góp to lớn ấy, Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)