Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthigai
Mẹ Nguyễn Thị Gái
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Giút
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyenthihai1
Mẹ Nguyễn Thị Hai
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Kỳ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Khỉnh
Nguyenthikim
Mẹ Nguyễn Thị Kim
Nguyenthilan1
Mẹ Nguyễn Thị Lan
Nguyenthidong MẸ NGUYỄN THỊ ĐÔNG
Năm sinh: 1901.
Nguyên quán: xã Hoà Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Hoà Khánh, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Nguyễn Thị Đông có nhiều công lao trong việc tiếp tế, nuôi dưỡng chăm sóc thương binh, cán bộ, chiến sĩ, động viên con cháu lên đường tham gia tác công cách mạng. Mẹ sống giản dị chan hoà với xóm giềng. Ba người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Trần Văn Sáu             (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Trần Văn Buôn           (con)
3. Trần Văn Đực            (con).
Mẹ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba. Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vì tuổi cao, sức yếu, Mẹ đã qua đời.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)