Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Ungthisang
Mẹ Ung Thị Sáng
Ungthitam
Mẹ Ung Thị Tám
No-person-img
Mẹ Võ Thị Định
No-person-img
Mẹ Võ Thị Đợi
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
Vothibay
Mẹ Võ Thị Bảy
Vothibien
Mẹ Võ Thị Biên
Nguyenthidoa MẸ NGUYỄN THỊ ĐOA

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng  
Trong cuộc sống, mẹ Nguyễn Thị Đoa luôn là người sống mẫu mực; Mẹ đã chăm chút nuôi dạy các con, khi khôn lớn trưởng thành Mẹ động viên các con tòng quân lên đường đánh giặc. Mẹ Nguyễn Thị Đoa có ba liệt sĩ:
1. Huỳnh Thị Ba             (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Huỳnh  Bền                 (con)
3. Huỳnh  Trải                (con).
Tháng 12 - 1994, mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)