Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Lethitrung
Mẹ Lê Thị Trừng
Lethituoi
Mẹ Lê Thị Tuôi
Lethivi
Mẹ Lê Thị Vĩ
LuongThiBa
Mẹ Lương Thị Ba
Luongthibui
Mẹ Lương Thị Bùi
Luuthimau
Mẹ Lưu Thị Mầu
No-person-img
Mẹ Lưu Thị Tỉn
Luuthithuan
Mẹ Lưu Thị Thuận
Nguyenthidiep MẸ NGUYỄN THỊ ĐIỆP
Năm sinh: 1908.
Nguyên quán: phường Vĩnh Lợi, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trú quán: phường Vĩnh Lợi, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huy chương Kháng chiến hạng Nhất
Quá trình tham gia cách mạng
Trong kháng chiến chống Pháp, mẹ Nguyễn Thị Điệp cùng chồng tham gia hoạt động cách mạng, tích cực vận động bà con ủng hộ kháng chiến. Mẹ đã hiến tặng toàn bộ tài sản cho kháng chiến. Mẹ được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1947. Từ năm 1947-1954 gia đình Mẹ nuôi giấu che chở hầu hết các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Huế. Bọn địch đã nhiều lần bắt giam Mẹ, chúng dùng mọi thủ đoạn dã man tra tấn nhưng không khai thác được gì. Chồng Mẹ là liệt sĩ chống Pháp; chín người con của mẹ tham gia kháng chiến thì sáu người đã anh dũng hy sinh:
1. Ngô Viết Thuyên        (chồng)
2. Ngô Viết Lãm            (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Ngô Viết                    (con)
4. Ngô Viết                    (con)
5. Ngô Viết                    (con)
6. Ngô Viết                    (con)
7. Ngô Viết                    (con).
Với những công lao ấy, Mẹ đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất và phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)