Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthitrieu
Mẹ Nguyễn Thị Triếu
No-person-img
Mẹ Đặng Thị Mau
Dangthiso
Mẹ Đặng Thị Sơ
Dangthison
Mẹ Đặng Thị Sơn
No-person-img
Mẹ Đặng Thị Thới
Dangthithiet
Mẹ Đặng Thị Thiệt
Dangthixu
Mẹ Đặng Thị Xu
Dothidon
Mẹ Đỗ Thị Đồn
No-person-img MẸ NGUYỄN THỊ ĐÍCH
Năm sinh: 1902.
Nguyên quán: xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến, mẹ Nguyễn Thị Đích tham gia hoạt động cách mạng, là Hội viên Hội Phụ nữ xã, mẹ chiến sĩ, quyên góp gạo nuôi quân, đào hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng, vận động thanh niên thoát ly ra nhập quân giải phóng. Cùng chồng hoạt động cơ sở, Mẹ lần lượt tiễn các con đi bộ đội. Năm 1948, Mẹ hay tin con trai hy sinh. Đến năm 1968, người con trai thứ hai của Mẹ hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ :
1. Nguyễn Văn Phước                      (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Gần                                 (con).
Hai con của Mẹ lên đường nhập ngũ trong hai thời kỳ kháng chiến của dân tộc và đều hy sinh; Mẹ nén nỗi đau riêng, mừng vui đón ngày đại thắng của dân tộc. Với những công lao to lớn đóng góp cho cách mạng, gia đình Mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc hạng Ba và ngày 17-12-1994, Mẹ đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)