Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthihai1
Mẹ Nguyễn Thị Hai
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Kỳ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Khỉnh
Nguyenthikim
Mẹ Nguyễn Thị Kim
Nguyenthilan1
Mẹ Nguyễn Thị Lan
Nguyenthilich
Mẹ Nguyễn Thị Lịch
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Lùng
Nguyenthilinh
Mẹ Nguyễn Thị Linh
Nguyenthichinh2 MẸ NGUYỄN THỊ CHÍNH
Năm sinh: 1914.
Nguyên quán: xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau khi chồng và các con lên đường tham gia kháng chiến; mẹ Nguyễn Thị Chính vẫn kiên cường bám trụ trong vùng kháng chiến và tham gia đấu tranh chính trị, nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cách mạng.
Năm 1960, Mẹ bị địch bắt, chúng dùng nhiều cực hình tra tấn, nhưng Mẹ vẫn một lòng kiên trung không khai báo.
Đến khi đất nước hoàn giải phóng, chồng và ba người con của Mẹ đã hy sinh, trong đó cả ba người con là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ  Nguyễn Văn Nhàn   (chồng)
2. Liệt sỹ  Nguyễn Văn Tuấn        
3. Liệt sỹ  Nguyễn Văn Danh       
4. Liệt sỹ  Nguyễn Văn Tú            
Hiện nay, Mẹ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa cùng với người con thương binh, được bà con yêu mến kính trọng.
Với những công lao ấy, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)