Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Giút
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyenthihai1
Mẹ Nguyễn Thị Hai
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Kỳ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Khỉnh
Nguyenthikim
Mẹ Nguyễn Thị Kim
Nguyenthilan1
Mẹ Nguyễn Thị Lan
Nguyenthilich
Mẹ Nguyễn Thị Lịch
Nguyenthichinh1 MẸ NGUYỄN THỊ CHÍNH

Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Tiễn chồng và các con lên đường, mẹ Nguyễn Thị Chính ở nhà cùng bà con tham gia đấu tranh chính trị và nuôi giấu cán bộ cách mạng.
Trong những năm tháng đánh phá ác liệt của kẻ thù, chồng và hai con của Mẹ lần lượt hy sinh:
1. Trần Văn Lía (chồng);
2. Trần Văn Rê (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
3. Trần Văn Sét (con).
Tổn thất quá lớn đối với Mẹ, nhưng Mẹ vẫn vững vàng, tỏ rõ phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam.
84 tuổi, Mẹ còn nhớ bài thơ Đánh Mỹ và nói:Chiến tranh qua rồi, để mọi chuyện thanh thản qua đi, nhắc hoài những người đã mất là điều không chịu nổi, nhất là Mẹ nhớ anh Trần Văn Rê - con trai lớn, liệt sĩ Bưu điện.
Ghi nhận công lao của Mẹ và sự hy sinh cao cả của chồng và hai người con Mẹ cho Tổ quốc, Nhà nước phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)