Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Lethimai
Mẹ Lê Thị Mai
Lethime
Mẹ Lê Thị Mệ
Lethimy
Mẹ Lê Thị Mỳ
Lethingay
Mẹ Lê Thị Ngay
Lethinghia
Mẹ Lê Thị Nghĩa
Lethiri
Mẹ Lê Thị Rỉ
Lethisinh
Mẹ Lê Thị Sính
Lethisuot
Mẹ Lê Thị Suốt
Nguyenthichieu MẸ NGUYỄN THỊ CHIỀU

Năm sinh: 1928.
Nguyên quán: xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong kháng chiến chống Pháp, mẹ Nguyễn Thị Chiều đã tham gia hoạt động trong Ban Chấp hành phụ nữ xã. Mẹ là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phụ trách 3 ấp của xã Bảo Thạnh; lãnh đạo nhân dân tham gia phong trào Đồng Khởi. Giặc phát hiện, chúng đốt nhà, lấy hết đồ đạc, nhưng Mẹ đã trốn thoát.
Sau đó Mẹ lại đi đấu tranh chính trị, bị bắt giam 3 ngày, tra tấn dã man, không moi được lời khai, cuối cùng chúng phải thả. Mẹ phải rời về Trà Vinh để hoạt động cho đến ngày giải phóng. Năm 1982, do sức khoẻ yếu Mẹ nghỉ công tác.
Chồng và hai người con duy nhất của Mẹ đã anh dũng hy sinh:
1. Liệt sỹ Trần Văn Khoan
2. Liệt sỹ Trần Văn Do
3. Liệt sỹ Trần Văn Dảnh
Chồng mẹ (ông Trần Văn Khoan) là bộ đội, hy sinh năm 1961; anh Trần Văn Do là giao liên huyện đã đưa đón nhiều đoàn cán bộ tỉnh, huyện và đưa nhiều thư báo an toàn, hy sinh năm 1967; anh Trần Văn Dảnh hy sinh năm 1968. Hiện nay Mẹ sống với người con nuôi tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri.
Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)