Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Rạnh
Nguyenthisa
Mẹ Nguyễn Thị Sa
Nguyenthisanh
Mẹ Nguyễn Thị Sanh
Nguyenthisau
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
Nguyenthisau14
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Sen
Nguyenthitam
Mẹ Nguyễn Thị Tám
Nguyenthichau MẸ NGUYỄN THỊ CHÁU

Năm sinh: 1918.
Nguyên quán: xã Hương Xuân, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trú quán: Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Nguyễn Thị Cháu sinh ra và lớn lên trên quê hương có truyền thống cách mạng, ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chồng Mẹ đã tham gia kháng chiến và tập kết ra Bắc. ở lại quê hương vừa nuôi con, vừa tham gia công tác Hội Phụ nữ và tiếp tế lương thực cho bộ đội. Năm 1964, Mẹ bị địch bắt, chúng tra tấn dã man nhưng Mẹ vẫn một mực không khai báo. Ra tù, Mẹ tiếp tục động viên ba con tham gia cách mạng và cả ba con của Mẹ đều lần lượt hy sinh:
1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Minh
2. Liệt sỹ Nguyễn Thị Tâm
3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Hạp
Mẹ đã nén chịu nỗi đau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đất nước thống nhất, Mẹ được nghỉ hưu tại địa phương.
Với những đóng góp to lớn đó, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)