Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Lethivi
Mẹ Lê Thị Vĩ
LuongThiBa
Mẹ Lương Thị Ba
Luongthibui
Mẹ Lương Thị Bùi
Luuthimau
Mẹ Lưu Thị Mầu
No-person-img
Mẹ Lưu Thị Tỉn
Luuthithuan
Mẹ Lưu Thị Thuận
Maithilung
Mẹ Mai Thị Lũng
No-person-img
Mẹ Mai Thị Ngọc
Nguyenthicau MẸ NGUYỄN THỊ CẦU

Năm sinh: 1906.
Nguyên quán: xã Hoà Quý, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.
Trú quán: phường An Hải Tây, thành phố Đà Nẵng.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bản thân và gia đình Mẹ Nguyễn Thị Cầu là cơ sở cách mạng. Mẹ đã nuôi dấu cán bộ, du kích nằm vùng, làm công tác tiếp vận nuôi quân, động viên chồng con tham gia kháng chiến.Mẹ có một con độc nhất là liệt sĩ Phạm Diên.Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Mẹ đã qua đời vào tháng 12-1997.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)