Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Dương Thị Kim
No-person-img
Mẹ Dương Thị Kim
Duongthisua
Mẹ Dương Thị Sủa
Duongthisam1
Mẹ Dương Thị Sâm
Duongthisong
Mẹ Dương Thị Song
Duongthitich
Mẹ Dương Thị Tích
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Đến
Hothidong
Mẹ Hồ Thị Đồng
Nguyenthicanh MẸ NGUYỄN THỊ CẢNH

Năm sinh: 1908.
Nguyên quán: xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Nguyễn Thị Cảnh xuất thân từ một gia định bần nông, giàu lòng yêu nước, mặc dù bị địch khủng bố ác liệt, nhưng Mẹ vẫn thường xuyên tiếp tế lương thực, thuốc men, nuôi giấu cán bộ và liên lạc với các tổ chức. Trong quá trình hoạt động, một lần Mẹ địch bắt giam ở huyện Giồng Trôm; chúng dùng nhiều cực hình tra khảo, nhưng mẹ cương quyết không khai nửa lời, cuối cùng chúng đành phải thả mẹ. Ra khỏi nhà giam, Mẹ lại tiếp tục tham gia hoạt động cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Không những bản thân gắn bó với cách mạng, Mẹ còn động viên các con lên đường nhập ngũ và người con yêu quý của Mẹ đã lần lượt hy sinh, trong đó chị Phan Thị Mười là liệt sĩ bưu điện.
1. Liệt sỹ Phạm Thị Mười
2. Liệt sỹ Phạm Văn Tôn
3. Liệt sỹ Phạm Văn Đẩy
3. Liệt sỹ Phạm Văn Súng
Với những công lao đó, Nhà nước đã phong tặng mẹ danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)