Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthian
Mẹ Nguyễn Thị An
Nguyenthiai
Mẹ Nguyễn Thị Ái
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đanh
Nguyenthidam1
Mẹ Nguyễn Thị Đầm
Nguyenthidam2
Mẹ Nguyễn Thị Đầm
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đẩu
Nguyenthide
Mẹ Nguyễn Thị Đề
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đức
Nguyenthicam MẸ NGUYỄN THỊ CẦM

Năm sinh: 1931.
Nguyên quán: Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Hoài hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc Lập hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng

Năm 1965, mẹ Nguyễn Thị Cầm tham gia công tác phụ nữ, vận động thu gom lương thực, cung cấp cho bộ đội, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Vừa công tác tại địa phương, Mẹ vừa động viên chồng con an tâm đi làm cách mạng. Năm 1968, do nhu cầu phục vụ cấp bách cho chiến trường miền Nam, Mẹ đi dân công tải đạn, tải lương thực, thuốc men.
Chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta có phần đóng góp của gia đình Mẹ. Chồng và hai con của Mẹ hy sinh, trong đó chị Nguyễn Thị Trọng giao liên Quân khu V là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Tôn (chồng)
2. Liệt sỹ Nguyễn Thị Trọng
3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Tâm
Với công lao và sự hy sinh ấy, Mẹ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba và ngày 17-12-1994, được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)