Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthidieu
Mẹ Nguyễn Thị Điều
Nguyenthidiep
Mẹ Nguyễn Thị Điệp
Nguyenthidoa
Mẹ Nguyễn Thị Đoa
Nguyenthiben
Mẹ Nguyễn Thị Bển
Nguyenthibon
Mẹ Nguyễn Thị Bổn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bìa
Nguyenthicanh
Mẹ Nguyễn Thị Cảnh
Nguyenthicam
Mẹ Nguyễn Thị Cầm
Nguyenthicam MẸ NGUYỄN THỊ CAM

Năm sinh: 1905
Nguyên quán: xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Trú quán: xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Nguyễn Thị Cam tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1954, năm 1966, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời kỳ chống Mỹ, Mẹ làm giao liên, hoạt động nội thành. Mẹ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kể cả vận chuyển vũ khí vào cơ sở nội thành Đà Nẵng.
Các năm 1967 và 1972, Mẹ bị địch bắt, cả hai lần Mẹ bị địch tra tấn dã man, Nhưng Mẹ vẫn giữ vững ý chí người cộng sản. Khi ra tù, Mẹ tiếp tục hoạt động cách mạng.
Mẹ Nguyễn Thị Cam có năm con là liệt sĩ, trong đó anh Nguyễn Văn Dũng là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Dũng
2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Mai
3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhạo
4. Liệt sỹ Nguyễn Văn Lịch
5. Liệt sỹ Nguyễn Thị Đê
Hy sinh mất mát thật quá lớn, song Mẹ vẫn trụ vững và sống mẫu mực cho đến lúc qua đời (1997).
Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)