Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Trập
Huynhthitrinh
Mẹ Huỳnh Thị Trình
Huynhthixuan
Mẹ Huỳnh Thị Xuân
Lathibang
Mẹ La Thị Băng
Luthitang
Mẹ Lữ Thị Tảng
Lethibay
Mẹ Lê Thị Bảy
Melethiboi
Mẹ Lê Thị Bồi
Lethicuong
Mẹ Lê Thị Cưỡng
Nguyenthibon MẸ NGUYỄN THỊ BỔN

Năm sinh: 1913.
Nguyên quán: xã Mỹ Tây, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã Mỹ Tân, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ và anh dũng của dân tộc, mặc dù sống trong hoàn cảnh luôn bị o ép, khủng bố của địch, mẹ Nguyễn Thị Bổn vẫn hăng hái tham gia công tác vận tải lương thực phục vụ kháng chiến. Mẹ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.Mẹ có một người con độc nhất Trần Văn Lợi đã anh dũng hy cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, là liệt sĩ Bưu điện.Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)