Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthitu14
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthituoi
Mẹ Nguyễn Thị Tươi
Nguyenthithang
Mẹ Nguyễn Thị Thang
Nguyenthithao
Mẹ Nguyễn Thị Thao
Nguyenthithe10
Mẹ Nguyễn Thị Thế Thế
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thứ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thà
No-person-img MẸ NGUYỄN THỊ BÌA

Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong hai cuộc kháng chiến Pháp, chống Mỹ trường kỳ và anh dũng của dân tộc, mặc dù kẻ thù o ép, khủng bố những người yêu nước, Mẹ Nguyễn Thị Bìa vẫn dũng cảm động viên các con lên đường tham gia công tác cách mạng, nuôi giấu cán bộ hoạt động trong ấp chiến lược, cung cấp gạo nuôi quân và dẫn đường, ra ám hiệu cho cán bộ cách mạng vào ấp. Ba người con thân yêu của Mẹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; trong đó có một con là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Hồ Văn Chẻ - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Hồ Tấn Sĩ
3. Liệt sỹ Hồ Tấn Ninh
Ngày 17-12-1994, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)