Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Dangthiso
Mẹ Đặng Thị Sơ
Dangthison
Mẹ Đặng Thị Sơn
No-person-img
Mẹ Đặng Thị Thới
Dangthithiet
Mẹ Đặng Thị Thiệt
Dangthixu
Mẹ Đặng Thị Xu
Dothidon
Mẹ Đỗ Thị Đồn
Dothibay
Mẹ Đỗ Thị Bảy
Dothichac
Mẹ Đỗ Thị Chắc
Nguyenthibe MẸ NGUYỄN THỊ BÉ

Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã Mỹ Hoà, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Trú quán: thị trấn Mỹ An, huyện Tháp mười, tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Nguyễn Thị Bé sinh ra trong một gia đình nông dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Mẹ vẫn bám trụ ở vùng Nha Bân để tham gia hoạt động cách mạng. Mẹ sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào khi được tổ chức phân công như: tiếp tế lương thực; che giấu cán bộ, du kích; canh gác; nuôi dưỡng thương binh... Mẹ sinh được mười người con thì ba người đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trong đó anh Trần Văn Hùng là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Trần Văn Hùng
2. Liệt sỹ Trần Văn Từ Anh
3. Liệt sỹ Trần Văn Lùn
Tổn thất quá lớn nhưng Mẹ vẫn đứng vững và tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng đến ngày đất nước được giải phóng. Ghi nhớ công lao của Mẹ và sự hy sinh cao quý của ba người con của Mẹ, Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)