Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthichinh1
Mẹ Nguyễn Thị Chính
Nguyenthichinh2
Mẹ Nguyễn Thị Chính
Nguyenthichieu
Mẹ Nguyễn Thị Chiều
Nguyenthichung
Mẹ Nguyễn Thị Chung
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Coi
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Dện
Nguyenthidon
Mẹ Nguyễn Thị Dợn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Dài
Nguyenthibay MẸ NGUYỄN THỊ BẢY

Năm sinh: 1908.
Nguyên quán: xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Sinh ra trong một gia đình bần nông, cha mẹ mất sớm, Mẹ Nguyễn Thị Bảy phải đi ở cho địa chủ. Năm 20 tuổi, Mẹ lập gia đình, chồng Mẹ là cán bộ Ủy ban kháng chiến xã. Gia đình Mẹ bị địch liệt vào sổ đen.
Những năm chống Mỹ, hoàn cảnh gia đình túng bấn, ngày ngày Mẹ phải đi làm thuê, làm mướn để nuôi con. Các con khôn lớn, Mẹ đều đi theo cách mạng. Năm 1961, người con thứ sáu của mẹ là Bí thư xã Đoàn bị bắt, Mẹ đi thăm. Bọn địch nghi Mẹ giữ vũ khí của con, chúng bắt, đánh đập, Mẹ bị tàn phế và mạng bệnh từ đó. Mẹ mất năm 1976. Ba người con của Mẹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó có anh Châu Tấn Hảo là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Châu Tấn Hảo
2. Liệt sỹ Châu Tấn Phát
3. Liệt sỹ Châu Tấn Đạt
Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)