Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Tranthigiac
Mẹ Trần Thị Giác
Tranthikinh
Mẹ Trần Thị Kính
Tranthilay20
Mẹ Trần Thị Lấy
Tranthile1
Mẹ Trần Thị Lệ
Tranthilich
Mẹ Trần Thị Lịch
Tranthilua
Mẹ Trần Thị Lụa
Tranthimau
Mẹ Trần Thị Màu
Tranthitang1
Mẹ Trần Thị Tang
Nguyenthian MẸ NGUYỄN THỊ AN

Năm sinh: 1915
Nguyên quán: xã Lục sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Trú quán: xã Lục sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Nguyễn Thị An có bảy người con (năm trai, hai gái). Khi các con còn nhỏ, gia đình của Mẹ sống ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách. Mặc dù gia đình đông con, Nhưng Mẹ đã cố gắng nuôi dạy con khôn lớn đồng thời tham gia nuôi giấu cán bộ cách mạng và tiếp tế lương thực cho chiến khu. Mẹ đã bị địch bắt giam 8 ngày ở xã Phong Nẫm.Sau đó gia đình Mẹ thay đổi chỗ ở về xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn. ở đây, Mẹ vẫn tiếp tục nuôi giấu cán bộ vùng và tham gia đấu tranh trực diện với địch ở Trà Ôn.Mẹ đã động viên bốn người con lên đường chống Mỹ và cả bốn người con thân yêu của Mẹ đã hy sinh anh dũng, trong đó có hai liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Thái Văn Sáu - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Thái Văn Ngọt - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Thái Văn Thơm
4. Liệt sỹ Thái Văn Hoài
Mẹ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, và danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)