Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthithom27
Mẹ Nguyễn Thị Thơm
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thương
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thiệp
Nguyenthithoai
Mẹ Nguyễn Thị Thoại
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tiểu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tin
Nguyenthitrong
Mẹ Nguyễn Thị Trọng
No-person-img MẸ NGUYỄN THỊ TƯ
Năm sinh: 1907.
Nguyên quán: xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Trú quán: Tân Hoà, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Quê hương Cần Giuộc-Long An, chiến khu rừng Sác, vô cùng tự hào về các bà mẹ đã cống hiến trọn đời cho công cuộc đấu tranh đuổi giặc ngoại xâm giành độc lập dân tộc, trong đó có sự cống hiến lớn lao của mẹ Nguyễn Thị Tư.
 Mẹ có công nuôi giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng, trong những năm khói lửa tàn khốc. Mẹ ra sức cùng bà con xây dựng căn cứ địa bảo vệ cách mạng mặc cho bao gian khổ, hiểm nguy đến tính mạng. Mẹ động viên các con của mình tham gia cách mạng. Trong hai năm 1968-1969 cả bốn người con của Mẹ lần lượt hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Liệt sỹ Phạm Văn Tập       (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Phạm Văn Sách      (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Phạm Văn Vở         (con)
4. Liệt sỹ Phạm Văn Huyện    (con)
Trong đó có hai liệt sĩ Bưu điện.
 Mẹ đã qua đời trước ngày toàn thắng của đất nước. Đảng và Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)