Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Huynhthity
Mẹ Huỳnh Thị Tý
Huynhthithom
Mẹ Huỳnh Thị Thơm
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Thuận
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Trập
Huynhthitrinh
Mẹ Huỳnh Thị Trình
Huynhthixuan
Mẹ Huỳnh Thị Xuân
Lathibang
Mẹ La Thị Băng
Luthitang
Mẹ Lữ Thị Tảng
Ngothitrung MẸ NGÔ THỊ TRỪNG
Năm sinh: 1921.
Nguyên quán: xã Điện Phước, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Ngô Thị Trừng luôn bám trụ để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bộ đội, cán bộ; nuôi giấu cán bộ hoạt động bí mật. Trong hoà bình, Mẹ luôn sống mẫu mực và gương mẫu trong các hoạt động tại địa phương.
 Mẹ Ngô Thị Trừng có ba con là liệt sĩ:
1. Liệt sỹ Lê CaoTrị             (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Lê Cao Trừng       (con)
3. Liệt sỹ Lê Cao Chức         (con).
trong đó có một liệt sĩ Bưu điện.Tháng 12-1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)