Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthikim
Mẹ Nguyễn Thị Kim
Nguyenthilan1
Mẹ Nguyễn Thị Lan
Nguyenthilich
Mẹ Nguyễn Thị Lịch
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Lùng
Nguyenthilinh
Mẹ Nguyễn Thị Linh
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Luận
Nguyenthimai1
Mẹ Nguyễn Thị Mại
Nguyenthimoi
Mẹ Nguyễn Thị Mới
Ngothiquyt MẸ NGÔ THỊ QUÝT

Năm sinh: 1912.
Nguyên quán: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Cứu nước, mẹ Ngô Thị Quýt tham gia nhiều hoạt động cách mạng tại địa phương: là cơ sở nuôi giấu, bảo vệ cán bộ tập kết về hoạt động, tham gia đấu tranh chính trị...
 Năm 1963, cơ sở bị lộ, địch đốt nhà, Mẹ bị bắt bỏ tù. Mặc cho bị tra tấn dã man, nhưng Mẹ dũng cảm chịu đựng, không khai báo. Sau khi địch thả về, Mẹ lại liên lạc với cách mạng, nhận làm cơ sở tiếp tế lương thực thực phẩm cho bộ đội cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
 Ba người con của Mẹ đã lần lượt hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ:
1. Liệt sỹ Trần Duy Bình                (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Trần Duy Liên                (con)
3. Liệt sỹ Trần Duy Quang             (con)
trong đó anh Trần Duy Bình là liệt sĩ Bưu điện. Ghi nhận đóng góp to lớn ấy, Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)