Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Tranthichep
Mẹ Trần Thị Chẹp
Tranthidan
Mẹ Trần Thị Dẫn
Tranthidan2
Mẹ Trần Thị Dận
No-person-img
Mẹ Trần Thị Dọi
Tranthigiai
Mẹ Trần Thị Giai
Tranthigiac
Mẹ Trần Thị Giác
Tranthikinh
Mẹ Trần Thị Kính
Tranthilay20
Mẹ Trần Thị Lấy
Ngothilien MẸ NGÔ THỊ LIỀN

Năm sinh: 1906.
Nguyên quán: xã Nhị Bình, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù sống trong hoàn cảnh luôn bị kẻ thù o ép, khủng bố những người yêu nước, mẹ Ngô Thị Liền vẫn dũng cảm tham gia đấu tranh, che giấu bảo vệ cán bộ cách mạng, thực hiện các nhiệm vụ làm liên lạc, tiếp tế.  Ba người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Nguyễn Văn Phú              (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2.  Nguyễn Văn Chóng         (con)
3.  Nguyễn Văn Hạnh           (con)
Mẹ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)