Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Trần Thị Trang
Tranthitruu
Mẹ Trần Thị Trựu
Tranthitram
Mẹ Trần Thị Trâm
No-person-img
Mẹ Trần Thị Vùng
No-person-img
Mẹ Trần Thị Xị
No-person-img
Mẹ Trần Thị Xé
Truongthikhue
Mẹ Trương Thị Khuê
Truongthimoi
Mẹ Trương Thị Mới
Ngothidinh MẸ NGÔ THỊ DÍNH

Năm sinh: 1912.
Nguyên quán: xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong kháng chiến, Mẹ Ngô Thị Dính đã trụ bám kiên cường, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cán bộ, bộ đội. Trong hoà bình Mẹ luôn phát huy truyền thống gia đình cách mạng gương mẫu. Mẹ Ngô Thị Dính có chồng và hai con là liệt sĩ:
1. Liệt sỹ Đặng Bính (chồng);
2. Liệt sỹ Đặng Công Dính (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
3. Liệt sỹ Đặng Thị Cúc (con).
Tháng 12-1994, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)