Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Rạnh
Nguyenthisa
Mẹ Nguyễn Thị Sa
Nguyenthisanh
Mẹ Nguyễn Thị Sanh
Nguyenthisau
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
Nguyenthisau14
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Sen
Nguyenthitam
Mẹ Nguyễn Thị Tám
Maithilung MẸ MAI THỊ LŨNG

Năm sinh: 1910.
Nguyên quán: xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
 Tiễn chồng và hai con lên đường làm nhiệm vụ, Mẹ ở nhà cùng bà con tham gia cách mạng, là cán bộ Hội Phụ nữ thôn. Mẹ vận động quyên góp lương thực, nuôi giấu cán bộ cơ sở.  Chồng và hai con của Mẹ lần lượt hy sinh, chồng Mẹ (ông Võ Minh Thế) là liệt sĩ Bưu điện:
1. Võ Minh Thế                    (chồng) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Võ Chư                            (con)
3. Võ Thôi                            (con.
Mất mát không gì bù đắp nổi. Nhưng Mẹ vẫn vững vàng thể hiện được bản lĩnh và phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam.  Ghi nhận công lao và sự hy sinh cao cả của chồng và hai con của Mẹ vì Tổ quốc, Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)