Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthity
Mẹ Nguyễn Thị Ty
Nguyenthivung
Mẹ Nguyễn Thị Vừng
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Xứ
Nguyenthixuyen
Mẹ Nguyễn Thị Xuyến
Nguyenthixuyen22
Mẹ Nguyễn Thị Xuyến
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Yên
PhanThiANa
Mẹ Phan Thị A Na
Phanthibai
Mẹ Phan Thị Bài
Lethiluc MẸ LÊ THỊ LỤC

Năm sinh: 1927.
Nguyên quán: xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Trú quán: xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Nhất
Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Lê Thị Lục sinh ra trong cảnh đất nước đang bị đô hộ của thực dân Pháp. Từ năm 1966-1975, Mẹ trực tiếp tham gia cách mạng ở địa phương và đã bị địch bắt tù đầy trên ba năm. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Mẹ tiếp tục tham gia công tác Hội Phụ nữ tại địa phương và đến năm 1978 hưởng chế độ hưu. Hai người thân của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng (chồng Mẹ là Nguyễn Văn Theo hy sinh năm 1971 và người con trai độc nhất của mẹ là Nguyễn Truyền Lệnh hy sinh tháng 12-1971).  
Với những công lao to lớn đó, Mẹ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)