Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Daothiut
Mẹ Đào Thị Út
Daothidinh
Mẹ Đào Thị Đính
No-person-img
Mẹ Đào Thị Ngoạt
No-person-img
Mẹ Đào Thị Thinh
Daothitrung
Mẹ Đào Thị Trung
Dinhthibay
Mẹ Đinh Thị Bảy
Dinhthikia
Mẹ Đinh Thị Kia
No-person-img
Mẹ Đinh Thị Mực
Lethigia MẸ LÊ THỊ GIA

Năm sinh: 1909.
Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Trú quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong hai cuộc kháng chién chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Lê Thị Gia luôn bám trụ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bộ đội, nuôi giấu cán bộ hoạt động bí mật. Đặc biệt vào những năm 1969-1970, nhà Mẹ là cơ quan của cơ sở Giao liên huyện Sơn Tịnh. Mẹ có ba người liệt sĩ, trong đó một liệt sĩ Bưu điện là anh Đỗ Quyền.
1. Liệt sỹ Đỗ Quyền (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Đỗ Lệnh (con);
3. Liệt sỹ Đỗ Việt (con).
Năm 1986, Mẹ lâm bệnh và đã qua đời Ngày 24-4-1995, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn : congdoanbdvn.org.vn)