Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthidong
Mẹ Nguyễn Thị Đông
Nguyenthidieu
Mẹ Nguyễn Thị Điều
Nguyenthidiep
Mẹ Nguyễn Thị Điệp
Nguyenthidoa
Mẹ Nguyễn Thị Đoa
Nguyenthiben
Mẹ Nguyễn Thị Bển
Nguyenthibon
Mẹ Nguyễn Thị Bổn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bìa
Nguyenthicam
Mẹ Nguyễn Thị Cam
Lethigam MẸ LÊ THỊ GẪM

Năm sinh: 1918.
Nguyên quán: xã Tân Phú, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.
Trú quán: xã Tân Phú, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Lê Thị Gẫm là người vợ, người Mẹ đảm đang. Chồng Mẹ là ông Võ Văn À, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nén đau thương, Mẹ dộng viên hai người con là Võ Văn Xuân và Võ Văn Nhuận tiếp bước cha. Các con của Mẹ cũng lần lượt hy sinh anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có anh Võ Văn Xuân là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Võ Văn À (chồng);
2. Liệt sỹ Võ Văn Xuân (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
3. Liệt sỹ Võ Văn Nhuận (con).
Ghi nhận công lao của mẹ và sự hy sinh của chồng và hai người con cho cách mạng, Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý bà mẹ Việt nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)