Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Dương Thị Kim
Duongthisua
Mẹ Dương Thị Sủa
Duongthisam1
Mẹ Dương Thị Sâm
Duongthisong
Mẹ Dương Thị Song
Duongthitich
Mẹ Dương Thị Tích
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Đến
Hothidong
Mẹ Hồ Thị Đồng
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Chơi
Lethichi MẸ LÊ THỊ CHỈ

Năm sinh: 1929.
Nguyên quán: xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chồng Mẹ (ông Nguyễn Văn Hành) sớm giác ngộ, tham gia kháng chiến. Mẹ Lê Thị Chỉ ở nhà vừa tần tảo nuôi con, vừa tham gia hoạt động cách mạng.
Những năm 1958-1967, Mẹ tham gia nuôi giấu cán bộ nằm vùng tiếp tế lương thực cho bộ đội và tham gia đấu tranh chính trị. Thời kỳ này, Mẹ bị địch bắt tra tấn nhiều lần, nhưng Mẹ không hề khai báo. Sau khi được thả, Mẹ lại trở về với Tổ chức và tiếp tục tham gia cách mạng cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Mẹ có chồng và hai con đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó anh Nguyễn Văn Đôi là Liệt sĩ Bưu điện (nếu tính cả con rể và hai người em trai của Mẹ thì gia đình Mẹ có sáu liệt sĩ).
1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Hành (chồng);
2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Đôi (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Trinh (con).
Trong cuộc sống đời thường, Mẹ sống có nghĩa tình và được mọi người yêu mến. Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)