Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Dothibay
Mẹ Đỗ Thị Bảy
Dothichac
Mẹ Đỗ Thị Chắc
Dothimui
Mẹ Đỗ Thị Mùi
Dothitrung
Mẹ Đỗ Thị Trung
Damthila
Mẹ Đàm Thị Lá
Daothidong
Mẹ Đào Thị Đồng
Daothiut
Mẹ Đào Thị Út
Daothidinh
Mẹ Đào Thị Đính
Huynhthiloi MẸ HUỲNH THỊ LỜI

Năm sinh: 1914.
Nguyên quán: xã Hoà Hiệp Trung, Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã Hoà Hiệp Trung, Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ và anh dũng của dân tộc, mặc dù luôn bị kẻ thù o ép, khủng bố những người yêu nước, Mẹ vẫn dũng cảm đào hầm bí mật để nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ cách mạng. Mẹ Huỳnh Thị Lời còn tích cực đóng góp tiền của phục vụ kháng chiến trong suốt giai đoạn từ năm 1964-1975.
Ba người con thân yêu của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Nguyễn Hữu Cánh (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Hữu Thông (con)
3. Nguyễn Hữu Quân (con)
Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)