Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Phan Thị Tiệm
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Ánh
Phamthidao
Mẹ Phạm Thị Đạo
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Đáo
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Đương
Phamthibay
Mẹ Phạm Thị Bảy
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Bơi
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Cay
No-person-img MẸ HỒ THỊ ĐẾN

Năm sinh: 1895.
Nguyên quán: xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Mẹ Hồ Thị Đến sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Mẹ đã tam gia nuôi giấu cán bộcách mạng, tiếp tế lương thực nuôi quân đánh giặc. Tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ đã nhiều lần tham gia đấu tranh chính trị ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Mẹ đã động viên người con trai độc nhất lên đường tham gia cách mạng và anh dũng hy sinh (năm 1969) trong khi đang làm nhiệm vụ Bưu điện:
Liệt sỹ Lê Văn Tảo (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.
Năm 1968, do tuổi cao sức yếu Mẹ đã qua đời. Ghi nhận công lao của Mẹ cho cách mạng, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)