Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Khuể
Phamthilan
Mẹ Phạm Thị Lan
Phamthilu
Mẹ Phạm Thị Lự
Phamthitam
Mẹ Phạm Thị Tám
Phamthitha
Mẹ Phạm Thị Thà
Phamthitien
Mẹ Phạm Thị Tiển
Phamthitram
Mẹ Phạm Thị Trầm
Phamthitue
Mẹ Phạm Thị Tuệ
Duongthitich MẸ DƯƠNG THỊ TÍCH

Năm sinh: 1899.
Nguyên quán: tỉnh An Giang.
Trú quán: xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, mẹ Dương Thị Tích cùng bà con trong xã tham gia đấu tranh chính trị, làm liên lạc, tiếp tế lương thực, nuôi giấu cán bộ. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau khi Mẹ tiễn đưa người con trai độc nhất lên đường tham gia cách mạng; ở nhà Mẹ đã gắn bó với quê hương, làng xóm, luôn phát huy truyền thống của gia đình cách mạng. Năm 1959-1963, Mẹ cùng bà Nguyễn Thị Ngộ tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chính trị, chống lại chế độ Ngô Đình Diệm. Từ năm 1964, tuy tuổi cao, sức yếu nhưng Mẹ vẫn cố gắng tham gia công tác liên lạc giúp đỡ cách mạng đến ngày đất nước hoàn giải phóng.
 Năm 1972, người con trai độc nhất của Mẹ anh Nguyễn Văn Chính đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc-Liệt sĩ Bưu điện.
 Năm 1987, do tuổi cao sức yếu Mẹ đã qua đời.
 Với những công lao đóng góp đó, Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)