Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Chơi
Hothichua
Mẹ Hồ Thị Chua
Hothikieu
Mẹ Hồ Thị Kiệu
Hothinghien
Mẹ Hồ Thị Nghiên
Hothisanh
Mẹ Hồ Thị Sảnh
Hothisu
Mẹ Hồ Thị Sử
Hothisau
Mẹ Hồ Thị Sáu
Hothison
Mẹ Hồ Thị Sơn
Duongthisua MẸ DƯƠNG THỊ SỦA

Năm sinh: 1897.
Nguyên quán: xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Trú quán: xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Hình thức khen thưởng:
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Nhất
Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và Nhì
Quá trình tham gia cách mạng
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chồng và con cả của Mẹ Dương Thị Sủa thoát ly tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1951 con của Mẹ hy sinh. Hai năm sau, chồng Mẹ hy sinh. Mất mát đau thương không nản lòng, Mẹ và các con tiếp tục sự nghiệp. Năm 1949 giặc dồn dân vào khu tập trung, Mẹ vận động nhiều gia đình cùng ra vùng kháng chiến. Sau năm 1954 trở về, Mẹ tiếp tục làm cơ sở liên lạc, tổ chức quần chúng đấu tranh. Diệm sử dụng Luật 10/59, hai con của Mẹ bị đày ra Côn Đảo và đều hy sinh:
1. Liệt sỹ Nguyễn Đăng Khoá                (chồng)
2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Diễn                    (con)
3. Liệt sỹ Nguyễn Hữu Cộng                  (con)
4. Liệt sỹ Nguyễn Đức Thắng                 (con)
5. Liệt sỹ Nguyễn Hữu Đài                      (con)
Mẹ đã được Nhà nước tặng thưởng; ngày 17-12-1994, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)