Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Diệu
Nguyenthiduan
Mẹ Nguyễn Thị Duân
Nguyenthigao
Mẹ Nguyễn Thị Gạo
Nguyenthigam
Mẹ Nguyễn Thị Gấm
Nguyenthigai
Mẹ Nguyễn Thị Gái
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Giút
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyenthihai1
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Duongthisam1 MẸ DƯƠNG THỊ SÂM

Năm sinh: 1914.
Nguyên quán: Liên Hương, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Trú quán: thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Khi cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, mẹ Dương Thị Sâm cùng với chị em trong làng tham gia gánh gạo, tiếp tế nuôi quân đánh giặc.  Năm 1947, khi anh Hồ Văn Hai ( Liệt sĩ Bưu điện) tròn 15 tuổi, Mẹ cho anh tham gia kháng chiến. Anh được phân công làm giao liên, một nhiệm vụ nguy hiểm ở vùng địch tạm chiếm. Ngày 08-9-1949, khi đi chuyển công văn của huyện đến các địa bàn trong thị trấn Long Hương, anh bị địch bắn chết lúc mới 17 tuổi.  Đền đáp công lao sinh thành, nuôi dưỡng và hiến dâng người con độc nhất cho Tổ quốc, ngày 17-12-1994 Nhà nước phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)