Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Phamthibay
Mẹ Phạm Thị Bảy
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Bơi
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Cay
Phamthicam
Mẹ Phạm Thị Cầm
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Chưng
Phamthidu1
Mẹ Phạm Thị Dữ
Phamthiday
Mẹ Phạm Thị Dày
Phamthidinh
Mẹ Phạm Thị Dình
No-person-img MẸ DƯƠNG THỊ KIM
Năm sinh: 1920.
Nguyên quán: xã Bình Sa, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Bình Sa, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mẹ Dương Thị Kính đều hoạt động ở cơ sở, làm liên lạc cho cách mạng . Quá trình hoạt động cách mạng, Mẹ đã bị địch bắt và giam trong tù 2 năm. Cho dù địch tra tấn và chế độ nhà tù hà khắc nhưng đều không hề khuất phục được Mẹ.  Mẹ Dương Thị Kính có chồng và hai con là liệt sĩ:
1. Hồ Công Đông         (chồng)
2. Hồ Đông                  (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Hồ Minh Bân            (con)
Tháng 12-1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)