Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Buithiloan
Mẹ Bùi Thị Loan
Buithimoi
Mẹ Bùi Thị Mới
Buithitri
Mẹ Bùi Thị Trị
Caothigioi
Mẹ Cao Thị Giỏi
Caothiut
Mẹ Cao Thị Út
No-person-img
Mẹ Cao Thị Thạc
No-person-img
Mẹ Châu Thị Công
No-person-img
Mẹ Châu Thị Màu
Damthila MẸ ĐÀM THỊ LÁ

Năm sinh: 1907.
Nguyên quán: xã Tân Thịnh, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.
Trú quán: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Đàm Thị Lá sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn miền núi nhưng giàu lòng yêu nước. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, gia đình Mẹ neo đơn, con còn nhỏ nhưng Mẹ vẫn tham gia vào đội dân công ở địa phương. Mẹ đã cống hiến cả trâu và thóc cho cách mạng.  Hoà bình lập lại, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, Mẹ đã cống hiến toàn bộ số ruộng đất và trâu bò vào hợp tác xã nông nghiệp. Mẹ luôn đi đầu trong các hoạt động của Hội Phụ nữ địa phương.
 Năm 1956, Mẹ tham gia công tác của Hội Phụ nữ xã. Từ năm 1959-1962, Mẹ làm công tác thống kê cho hợp tác xã nông nghiệp ở Tân Thịnh.
 Vào những năm đầu của thập kỷ 70, giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc. Mẹ chỉ có một người con trai độc nhất nhưng cũng nén tình cảm riêng, động viên con lên đường nhập ngũ. Và người con trai độc nhất của Mẹ là Hoàng Văn Đông - Liệt sĩ Bưu điện đã hy sinh ngoài mặt trận.
Đến nay Mẹ đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Mẹ đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)