Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthivung
Mẹ Nguyễn Thị Vừng
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Xứ
Nguyenthixuyen
Mẹ Nguyễn Thị Xuyến
Nguyenthixuyen22
Mẹ Nguyễn Thị Xuyến
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Yên
PhanThiANa
Mẹ Phan Thị A Na
Phanthibai
Mẹ Phan Thị Bài
Phanthichau
Mẹ Phan Thị Châu
No-person-img MẸ CHÂU THỊ CÔNG

Năm sinh: 1920
Nguyên quán: xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Trú quán: xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Quá trình tham gia cách mạng

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mẹ châu Thị Công luôn bám trụ để tiếp tế lương thực cho bộ đội và nuôi giấu cán bộ hoạt động bí mật. Khi hoà bình lập lại, Mẹ sống cuộc sống mẫu mực và gương mẫu trong các hoạt động ở địa phương. Mẹ rất tự hào vì đã hiến dâng ba người con ưu tú cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó anh Huỳnh Phấn là liệt sĩ Bưu điện thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
1. Liệt sỹ Huỳnh Phấn (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Huỳnh Thuỷ Ngân (con)
3. Liệt sỹ Huỳnh Thị Nga (con)
Ghi nhận công lao của Mẹ và sự hy sinh dũng cảm của các con Mẹ, ngày 17-12-1994 Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)