Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Diệu
Nguyenthiduan
Mẹ Nguyễn Thị Duân
Nguyenthigao
Mẹ Nguyễn Thị Gạo
Nguyenthigam
Mẹ Nguyễn Thị Gấm
Nguyenthigai
Mẹ Nguyễn Thị Gái
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Giút
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyenthihai1
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Caothiut MẸ CAO THỊ ÚT
Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Cao Thị Út có nhiều công lao trong việc tiếp tế, nuôi giấu cán bộ chiến sỹ và tham gia đấu tranh chính trị, chống khủng bố, chống bắt lính, dồn dân. Bị địch bắt và tra tấn nhiều lần, Mẹ vẫn một lòng kiên trung với Đảng, kiên quyết không khai báo. Ra tù, Mẹ lại tiếp tục hoạt động đóng góp công lao cho cách mạng. Mẹ sống chan hoà, nghĩa tình với mọi người, chấp hành mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Chồng và ba người con trai yêu quý của mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
1. Liệt sỹ Mai Văn Bon (con) -Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Mai Văn Răng (con)
3. Liệt sỹ Mai Văn Hữu (con)
trong đó anh Mai Văn Bon là liệt sĩ Bưu điện.
Ngày 17-12-1994, Mẹ được Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)