Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
Vothibay
Mẹ Võ Thị Bảy
Vothibien
Mẹ Võ Thị Biên
Vothico
Mẹ Võ Thị Có
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chức
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chi
No-person-img
Mẹ Võ Thị Diệp
Caothigioi MẸ CAO THỊ GIỎI

Năm sinh: 1921
Nguyên quán: xã Nguyệt Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Lương Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước âm mưu dồn dân lập ấp chiến lược của địch, Mẹ Cao Thị Giỏi đã tham gia đấu tranh bám đất, bám làng, ở lại để tiếp tế nuôi dưỡng cách mạng. Mẹ đã tham gia đưa đón cán bộ, quyên góp gạo tiền phục vụ bộ đội trong đợt Tổng tiến công vào thị xã Trà Vinh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam tháng 4-1975. Mẹ có năm người con tham gia cách mạng, ba người đã hy sinh và một con là thương binh:
1. Liệt sỹ Hồ Văn Vui (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Hồ Văn Ngộ (con)
3. Liệt sỹ Hồ Văn Thế (con)
Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)