Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Mão Mão
Nguyenthimua
Mẹ Nguyễn Thị Mùa
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Mười
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Minh Chớ
Nguyenthimuon22
Mẹ Nguyễn Thị Muộn
Nguyenthimuon
Mẹ Nguyễn Thị Muôn
Nguyenthinen
Mẹ Nguyễn Thị Nén Nén
Nguyenthinam
Mẹ Nguyễn Thị Năm
Buithiloan MẸ BÙI THỊ LOAN

Năm sinh: 1902.
Nguyên quán: Ngươn B, xã Long Phước, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Trú quán: Ngươn B, xã Long Phước, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Ba
Huân chương Kháng chiến hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
Năm 1940, mẹ Bùi Thị Loan và chồng là ông Huỳnh Văn Bính tham gia cách mạng, làm giao liên tại Ngã Sáu, Tháp Mười. Đến năm 1945 bị giặc Pháp ghi gia đình làm cách mạng nên chúng tịch thu tài sản, đốt nhà của Mẹ. Cả gia đình phải chạy về Vĩnh Long tiếp tục tham gia cách mạng.  Mẹ có chín người con (bảy trai, hai gái). Cả bảy người con trai đều tham gia cách mạng trong đó có ba người đã hy sinh :
1. Huỳnh Ngọc Hoành        (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Huỳnh Văn Lạc               (con)
Ư3. Huỳnh Văn Tròn              (con)
Còn Mẹ ở nhà tiếp tế lương thực cho cách mạng. Mẹ đã tham gia đấu tranh trực diện với địch ở thị xã Vĩnh Long.  Mẹ được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba và truy được tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)