Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Khuể
Phamthilan
Mẹ Phạm Thị Lan
Phamthilu
Mẹ Phạm Thị Lự
Phamthitam
Mẹ Phạm Thị Tám
Phamthitha
Mẹ Phạm Thị Thà
Phamthitien
Mẹ Phạm Thị Tiển
Phamthitram
Mẹ Phạm Thị Trầm
Phamthitue
Mẹ Phạm Thị Tuệ
Buithide2 MẸ BÙI THỊ ĐÊ

Năm sinh: 1918
Nguyên quán: xã Hoà Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Hoà Tịnh, huyện Chợ gạo, tỉnh Tiền Giang.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ anh dũng của dân tộc, mặc dù sống trong hoàn cảnh luôn bị o ép, khủng bố những người yêu nước, Mẹ vẫn dũng cảm tham gai tiếp tế nuôi quân, che giấu cán bộ cách mạng và là đầu mối liên lạc vận chuyển công văn, tài liệu, đưa rước cán bộ cách mạng; đồng thời Mẹ động viên các con lên đường tham gia công tác cách mạng. Từ năm 1968-1970, bốn người con yêu dấu của Mẹ đã lần lượt anh dũng hy sinh năm 1968 và anh Nguyễn Văn Đực - Nhân viên Giao bưu Thị xã Tiền Giang hy sinh năm 1970 là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Nguyễn Quốc Việt (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Đực (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhơn (con)
4. Liệt sỹ Nguyễn Văn Hiếu (con)
Với những công lao ấy, Mẹ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì và ngày 17-12-1994 phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)