Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Dangthixu Arrow3 Mẹ Đặng Thị Xu
Nguyên quán: Quảng Thái, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trú quán: Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Vanthixuan Arrow3 Mẹ Văn Thị Xuân
Nguyên quán: Thị  xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Trú quán: 66A Hùng Vương, F.2 Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Phamthixinh Arrow3 Mẹ Phạm Thị Xinh
Nguyên quán: xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Nguyenthixuyen22 Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Xuyến
Nguyên quán: xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Nguyenthixuyen Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Xuyến
Nguyên quán: xã Hoà Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Trú quán: xã Hoà Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Huynhthixuan Arrow3 Mẹ Huỳnh Thị Xuân
Nguyên quán: Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: Thành Phố Hồ Chí Minh
No-person-img Arrow3 Mẹ Trần Thị Xị
Nguyên quán: xã Điện Dương, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Điện Bàn, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Xứ
Nguyên quán: Hoà Định Đông, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã Hoà Định Đông, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
No-person-img Arrow3 Mẹ Trần Thị Xé
Nguyên quán: xã Xuân Thọ, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.