Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Lethiri Arrow3 Mẹ Lê Thị Rỉ
Nguyên quán: Hưng Khánh Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: Rạch Vọp xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Rạnh
Nguyên quán: ấp Mũi Côn, Phước Hiệp, Củ Chi, TP. Hồ chí Minh.
Trú quán: ấp Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ chí Minh.