Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Truongthikhue Arrow3 Mẹ Trương Thị Khuê
Nguyên quán: xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Hothikieu Arrow3 Mẹ Hồ Thị Kiệu
Nguyên quán: Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Trú quán: xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Dinhthikia Arrow3 Mẹ Đinh Thị Kia
Nguyên quán: xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trú quán: 104/4C Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu.
Chimthiky09 Arrow3 Mẹ Chim Thị Ky
Nguyên quán: xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
Tranthikinh Arrow3 Mẹ Trần Thị Kính
Nguyên quán: xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Phanthikim Arrow3 Mẹ Phan Thị Kim
Nguyên quán: xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Nguyenthikim Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Kim
Nguyên quán: Khu vực III, thị trấn Hiệp Hoà, Đức Hoà, Long An.
Trú quán: Khu vực III, thị trấn Hiệp Hoà, Đức Hoà, tỉnh Long An.
No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Kỳ
Nguyên quán: xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Khỉnh
Nguyên quán: xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
No-person-img Arrow3 Mẹ Phạm Thị Khuể
Nguyên quán: xã Vĩnh Phúc, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên.
Trú quán: xã Vĩnh Phúc, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên.
No-person-img Arrow3 Mẹ Ngô Thị Kiều

Nguyên quán: Vinh Thái, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên huế.
Trú quán: xã Vinh Thái, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

No-person-img Arrow3 Mẹ Dương Thị Kim
Nguyên quán: xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ.
Trú quán: xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ.
No-person-img Arrow3 Mẹ Dương Thị Kim
Nguyên quán: xã Bình Sa, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Bình Sa, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.