Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Nguyenthihai1 Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyên quán: xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Lethihai2 Arrow3 Mẹ Lê Thị Hai

Nguyên quán: xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Trú quán: xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Lethihai1 Arrow3 Mẹ Lê Thị Hai

Nguyên quán: xã Phú An Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Lamthihai Arrow3 Mẹ Lâm Thị Hai

Nguyên quán: xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Trú quán: xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyên quán: xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Tường An, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.