Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Caothigioi Arrow3 Mẹ Cao Thị Giỏi

Nguyên quán: xã Nguyệt Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Lương Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Doanthigang Arrow3 Mẹ Đoàn Thị Gắng

Nguyên quán: xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Vothigioi Arrow3 Mẹ Võ Thị Giỏi
Nguyên quán: xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Tranthigiai Arrow3 Mẹ Trần Thị Giai
Nguyên quán: xã Trung Hương, Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Trú quán: xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Tranthigiac Arrow3 Mẹ Trần Thị Giác
Nguyên quán: xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán:  xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Phamthigiau Arrow3 Mẹ Phạm Thị Giàu
Nguyên quán: xã Yên Bình, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Nguyenthigao Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Gạo
Nguyên quán: Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Nguyenthigam Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Gấm
Nguyên quán: ấp Bắc Chan I, xã Tuyên Thạch, Mộc Hoá, Long An.
Trú quán: Bắc Chan I, xã Tuyên Thạch, Mộc Hoá, Long An.
Nguyenthigai Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Gái
Nguyên quán: xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Lethigia Arrow3 Mẹ Lê Thị Gia

Nguyên quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Trú quán: xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Lethigam Arrow3 Mẹ Lê Thị Gẫm

Nguyên quán: xã Tân Phú, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.
Trú quán: xã Tân Phú, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

No-person-img Arrow3 Mẹ Tô Thị Giác
Nguyên quán: Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Trú quán: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Giút
Nguyên quán: xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.